Výstavba inženýrských sítí 
    Hledáme lokality! Zainvestujeme právě Vaše pozemky.
    Základy Vašich snů 

Jak pracujeme

Výstavba ZTI a komunikací v lokalitě Sezemice – Počápelské chalupy

V roce 2020 jsme se vrátili do naší oblíbené lokality a naše společnost SERVISTECH s.r.o. zahájila výstavbu ZTI v Sezemicích – Počápelské chalupy pro 35 rodinných domů. Součástí výstavby bude splašková kanalizace a domovní přípojky, čerpací stanice splaškových vod, dešťová kanalizace a domovní přípojky, přečerpávací stanice dešťových vod, vodovod a domovní přípojky, plyn a domovní přípojky, veřejné osvětlení, komunikace s krytem v živici a dlážděné plochy v zámkové dlažbě pro vjezdy a parkování.

Pracovní postup 30
Pracovní postup 29
Pracovní postup 28
Pracovní postup 27
Pracovní postup 26
Pracovní postup 25
Pracovní postup 24
Pracovní postup 23
Pracovní postup 22
Pracovní postup 21
Pracovní postup 20
Pracovní postup 19
Pracovní postup 18
Pracovní postup 17
Pracovní postup 16
Pracovní postup 15
Pracovní postup 14
Pracovní postup 13
Pracovní postup 12
Pracovní postup 11
Pracovní postup 10
Pracovní postup 09
Pracovní postup 08
Pracovní postup 07
Pracovní postup 06
Pracovní postup 05
Pracovní postup 04
Pracovní postup 03
Pracovní postup 02
Pracovní postup 01

Rekonstrukce komunikace a potoka ul. K Vrtilce, Praha – Písnice

V roce 2019 v souvislosti s výstavbou ZTI v lokalitě Praha – Písnice, získala naše společnost SERVISTECH s.r.o. zakázku na rekonstrukci komunikace a potoka v přilehlé ul. K Vrtilce, Praha – Písnice. Úkolem byla rekonstrukce povrchu komunikace, uložení sítí, odvodnění zemní pláně, výstavba opěrné zdi na rozšíření vozovky, pokládka živičného krytu a obrubníků. Součástí rekonstrukce byla i úprava koryta přilehlého potoka a výstavba nových propustků.

Pracovní postup 27
Pracovní postup 26
Pracovní postup 25
Pracovní postup 24
Pracovní postup 23
Pracovní postup 22
Pracovní postup 21
Pracovní postup 20
Pracovní postup 19
Pracovní postup 18
Pracovní postup 17
Pracovní postup 16
Pracovní postup 15
Pracovní postup 14
Pracovní postup 13
Pracovní postup 12
Pracovní postup 11
Pracovní postup 10
Pracovní postup 09
Pracovní postup 08
Pracovní postup 07
Pracovní postup 06
Pracovní postup 05
Pracovní postup 04
Pracovní postup 03
Pracovní postup 02
Pracovní postup 01

Výstavba ZTI a komunikací v lokalitě Praha – Písnice

V roce 2018 získala naše společnost SERVISTECH s.r.o. další významnou zakázku výstavby ZTI v Praze – Písnici. Stavba se skládá z výstavby splaškové kanalizace a domovních přípojek, výstavby čerpací stanice odpadních vod a jejího vystrojení dle přísných kritérii provozovatele Pražské vodovody a kanalizace, a.s., dále dešťové kanalizace, vodovodu a domovních přípojek, plynu a domovních přípojek, veřejného osvětlení a komunikace v živičném povrchu a dlážděné plochy pro vjezdy a parkování pro výstavbu 20 rodinných domů. Práce započaly v lednu 2019.

Pracovní postup 50
Pracovní postup 49
Pracovní postup 48
Pracovní postup 47
Pracovní postup 46
Pracovní postup 45
Pracovní postup 44
Pracovní postup 43
Pracovní postup 42
Pracovní postup 41
Pracovní postup 40
Pracovní postup 39
Pracovní postup 38
Pracovní postup 37
Pracovní postup 36
Pracovní postup 35
Pracovní postup 34
Pracovní postup 33
Pracovní postup 32
Pracovní postup 31
Pracovní postup 30
Pracovní postup 29
Pracovní postup 28
Pracovní postup 27
Pracovní postup 26
Pracovní postup 25
Pracovní postup 24
Pracovní postup 23
Pracovní postup 22
Pracovní postup 21
Pracovní postup 20
Pracovní postup 19
Pracovní postup 18
Pracovní postup 17
Pracovní postup 16
Pracovní postup 15
Pracovní postup 14
Pracovní postup 13
Pracovní postup 12
Pracovní postup 11
Pracovní postup 10
Pracovní postup 09
Pracovní postup 08
Pracovní postup 07
Pracovní postup 06
Pracovní postup 05
Pracovní postup 04
Pracovní postup 03
Pracovní postup 02
Pracovní postup 01

Výstavba ZTI a komunikací v lokalitě Třebechovice pod Orebem – Štěnkov

V roce 2018 zahájila naše společnost SERVISTECH s.r.o. přípravné práce na vybudování ZTI pro 11 rodinných domů v lokalitě Třebechovice pod Orebem – Štěnkov. Součástí výstavby ZTI byl vodovodní řád a domovní přípojky, dešťová kanalizace a komunikace s živičným povrchem a plochy pro vjezdy a parkování v zámkové dlažbě.

Pracovní postup 32
Pracovní postup 31
Pracovní postup 30
Pracovní postup 29
Pracovní postup 28
Pracovní postup 27
Pracovní postup 26
Pracovní postup 25
Pracovní postup 24
Pracovní postup 23
Pracovní postup 22
Pracovní postup 21
Pracovní postup 20
Pracovní postup 19
Pracovní postup 18
Pracovní postup 17
Pracovní postup 16
Pracovní postup 15
Pracovní postup 14
Pracovní postup 13
Pracovní postup 12
Pracovní postup 11
Pracovní postup 10
Pracovní postup 09
Pracovní postup 08
Pracovní postup 07
Pracovní postup 06
Pracovní postup 05
Pracovní postup 04
Pracovní postup 03
Pracovní postup 02
Pracovní postup 01

Výstavba ZTV a komunikací v lokalitě Sezemice - sever, západ

Společnost Servistech roku 2017 získala další zakázku výstavby ZTV, komunikací a jiných stavebních prací v Sezemicích u Pardubic. Naše společnost bude zaštiťovat v dané lokalitě výstavbu splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu vč. přípojek pro 33 RD, plynu a plyn. přípojek a dále výstavbu komunikace s živ. krytem. Stavební práce budou započaty v květnu 2017.

Výstavba ZTV a komunikace Svobodné Dvory

Servistech s.r.o. v březnu roku 2017 zahájil výstavbu ZTV, veřejného osvětlení a kompletních komunikací. Výstavba ZTV spočívá ve vybudování jednotné kanalizace a domovních přípojek, vodovodu a domovních přípojek. Akce dále zahrnuje výstavbu veřejného osvětlení a také komunikace s dlážděným krytem.

Pracovní postup 01
Pracovní postup 02
Pracovní postup 04
Pracovní postup 05
Pracovní postup 06
Pracovní postup 07
Pracovní postup 08
Pracovní postup 09
Pracovní postup 10
Pracovní postup 11
Pracovní postup 12
Pracovní postup 13
Pracovní postup 14
Pracovní postup 15
Pracovní postup 16
Pracovní postup 17
Pracovní postup 18
Pracovní postup 19
Pracovní postup 20
Pracovní postup 21
Pracovní postup 22
Pracovní postup 23
Pracovní postup 24
Pracovní postup 25
Pracovní postup 26
Pracovní postup 27
Pracovní postup 28
Pracovní postup 29
Pracovní postup 30
Pracovní postup 31
Pracovní postup 32
Pracovní postup 33
Pracovní postup 34
Pracovní postup 35
Pracovní postup 36
Pracovní postup 37
Pracovní postup 38
Pracovní postup 39
Pracovní postup 40
Pracovní postup 41

Stavební práce a výstavba ZTV Staromísečná a Novomísečná bouda

Společnost Servistech (dříve Nely) v srpnu tohoto roku získala další zakázku výstavby ZTV vč. jiných stavebních prací v již pro nás velmi známém prostředí Špindlerova Mlýna – Horních Mísečkách na Staromísečné a Novomísečné boudě. Naše společnost bude zaštiťovat na dané stavbě demoliční práce, hrubé terenní úpravy, výstavbu vodovodu a přípojek splaškové kanalizace.

Výstavba ZTV Horní Mísečky

Společnost Servistech v červnu roku 2015 získala na základě výběrového řízení  zakázku výstavby ZTV, vnitřní kanalizace a vodovodu, hrubých terenních úprav (35 tis. m3 odvozené zeminy) a částečných demoličních prací v Horních Mísečkách ve Špindlerově Mlýně.  Výstavba ZTV zahrnuje vybudování splaškové kanalizace a domovních přípojek, dešťové kanalizace a domovních přípojek, vodovodu a domovních přípojek, vnitřního vodovodu a kanalizace.

Pracovní postup 01
Pracovní postup 02
Pracovní postup 03
Pracovní postup 04
Pracovní postup 05
Pracovní postup 06
Pracovní postup 07
Pracovní postup 08
Pracovní postup 09
Pracovní postup 10
Pracovní postup 11
Pracovní postup 12
Pracovní postup 13
Pracovní postup 14
Pracovní postup 15
Pracovní postup 16
Pracovní postup 17
Pracovní postup 18
Pracovní postup 19
Pracovní postup 20
Pracovní postup 21
Pracovní postup 22
Pracovní postup 23
Pracovní postup 24
Pracovní postup 25
Pracovní postup 26
Pracovní postup 27
Pracovní postup 28
Pracovní postup 29
Pracovní postup 30
Pracovní postup 31
Pracovní postup 32
Pracovní postup 33
Pracovní postup 34

Výstavba ZTV Rychnov nad Kněžnou

Výstavba v Rychnově nad Kněžnou obsahuje území pro 22 rodinných domů. Výstavba ZTV zahrnuje vybudování jednotné kanalizace a domovních přípojek,  vodovodu a domovních přípojek, prospustek a příjezdovou komunikaci.

Pracovní postup 01
Pracovní postup 02
Pracovní postup 03
Pracovní postup 04
Pracovní postup 05
Pracovní postup 06
Pracovní postup 07
Pracovní postup 08
Pracovní postup 09
Pracovní postup 10
Pracovní postup 11
Pracovní postup 12
Pracovní postup 13
Pracovní postup 14
Pracovní postup 15
Pracovní postup 16
Pracovní postup 17
Pracovní postup 18
Pracovní postup 19
Pracovní postup 20
Pracovní postup 21
Pracovní postup 22
Pracovní postup 23
Pracovní postup 24
Pracovní postup 25
Pracovní postup 26
Pracovní postup 27
Pracovní postup 28
Pracovní postup 29
Pracovní postup 30
Pracovní postup 31
Pracovní postup 32
Pracovní postup 33
Pracovní postup 34
Pracovní postup 35
Pracovní postup 36
Pracovní postup 37
Pracovní postup 38
Pracovní postup 39

Výstavba ZTV Počáply nad Loučnou

V březnu roku 2014 jsme zahájili přípravu území určeného k výstavbě 31 rodinných domů. Kompletní výstavba ZTV zahrnuje vybudování splaškové kanalizace a domovních přípojek, dešťové kanalizace, výtlaku odpadních vod, vodovodu a domovních přípojek, plynu a plynových přípojek, veřejného osvětlení a kompletních zpevněných ploch komunikací.

Pracovní postup 01
Pracovní postup 02
Pracovní postup 03
Pracovní postup 04
Pracovní postup 05
Pracovní postup 06
Pracovní postup 07
Pracovní postup 08
Pracovní postup 09
Pracovní postup 10
Pracovní postup 11
Pracovní postup 12
Pracovní postup 13
Pracovní postup 14
Pracovní postup 15
Pracovní postup 16
Pracovní postup 17
Pracovní postup 18
Pracovní postup 19
Pracovní postup 20
Pracovní postup 21
Pracovní postup 22
Pracovní postup 23
Pracovní postup 24
Pracovní postup 25
Pracovní postup 26
Pracovní postup 27
Pracovní postup 28
Pracovní postup 29
Pracovní postup 31
Pracovní postup 32
Pracovní postup 33
Pracovní postup 34
Pracovní postup 35
Pracovní postup 36
Pracovní postup 37
Pracovní postup 38
Pracovní postup 39
Pracovní postup 40
Pracovní postup 41
Pracovní postup 42
Pracovní postup 43
Pracovní postup 44
Pracovní postup 45
Pracovní postup 46
Pracovní postup 47
Pracovní postup 48
Pracovní postup 49
Pracovní postup 50
Pracovní postup 51
Pracovní postup 52
Pracovní postup 53
Pracovní postup 54

Čistění rybníku a oprava stavidla v obci Bačetín

V druhé polovině roku 2014 byla naše společnost oslovena vlastníkem rybníku, jenž se nachází v obci Bačetín, s požadavkem úprav rybníku a jeho okolí. S ohledem na životní prostředí bylo provedeno kompletní vyčištění rybníku, terénní úpravy okolí umělé vodní nádrže včetně odstranění křovin a v neposlední řadě také oprava stávajícího stavidla rybníku.

Pracovní postup 01
Pracovní postup 02
Pracovní postup 03
Pracovní postup 04
Pracovní postup 05
Pracovní postup 06
Pracovní postup 07
Pracovní postup 08
Pracovní postup 09
Pracovní postup 10
Pracovní postup 11
Pracovní postup 12
Pracovní postup 13
Pracovní postup 14
Pracovní postup 15
Pracovní postup 16
Pracovní postup 17
Pracovní postup 18
Pracovní postup 19
Pracovní postup 20

Výstavba ZTV Kvasiny

Výstavba v Kvasinách obsahuje území pro 6 rodinných domů. Výstavba ZTV zahrnuje vybudování splaškové kanalizace a domovních přípojek, dešťové kanalizace, vodovodu a domovních přípojek, plynu a plynových přípojek a přípravu příjezdové komunikace do štěrku.

Pracovní postup 01
Pracovní postup 02
Pracovní postup 03
Pracovní postup 04
Pracovní postup 05
Pracovní postup 06
Pracovní postup 07
Pracovní postup 08
Pracovní postup 09
Pracovní postup 10
Hledáme lokality!

Zainvestujeme právě 

Vaše pozemky!

Nabídka pozemků

Projekt Štěnkov

 

Projekt Štěnkov

Kontakty a sídlo

info@servistech.cz
+420 777 87 08 80
IČ: 27470491

SERVISTECH s.r.o.
Zelený Pruh 99/1560
140 00 Praha 4

Partneři

ST DŘEVO PLAST


LB Group